ჩვენი პროცედურები

საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე პოლიპროფილური კლინიკა თანედროვე მიდგომებით, სრული კარდიოლოგიური სერვისითა და ევროპული გამოცდილებით.

კათეტერული აბლაცია

არითმიის კერების მოშორება გულში სხვადასხვა სახის ენერგიის გამოყენებით.

პეისმეიკერის იმპლანტაცია

მკვეთრად დაბალი პულსის მკურნალობა გულის ხელოვნური სტიმულაციით.

დეფიბრილატორის იმპლანტაცია

უეცარი სიკვდილის პრევენცია სიცოცხისთვის სახიფათო არითმიების გაჩერების გზით.

რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია

გულის უკმარისობის მკურნალობა გულის სტიმულაციის გამოყენებით.

კარდიოვერსია

არითმიის გაჩერება ელექტრული დენის დახმარებით ან მედიკამენტურად.