ხშირად გამოყენებადი

სხვა გულით განპირობებული მდგომარეობები, სიმპტომები და ნიშნები

R00.0 ტაქიკარდია დაუზუსტებელი

R00.1 ბრადიკარდია დაუზუსტებელი

R00.2 გულისფრიალი

R01.1 გულის შუილი, დაუზუსტებელი

R03.0 მომატებული სისხლის წნევა, ჰიპერტენზიის დიაგნოზის გარეშე

R04.0 სისხლდენა ცხვირიდან

R05 ხველა

R06.0 დისპნოე (ქოშინი)

R06.2 მსტვინავი სუნთქვა

R07.1 ტკივილი გულმკერდის არეში სუნთქვის დროს

R07.2 ტკივილი გულის მიდამოში

R07.3 გულმკერდის სხვა ტკივილი

R07.4 გულმკერდის ტკივილი, დაუზუსტებელი

R10 მუცლისა და მენჯის ტკივილი

R11 გულისრევა და პირღებინება

R12 გულძმარვა

R16 ჰეპატომეგალია და სპლენომეგალია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

R17 დაუზუსტებელი გენეზის სიყვითლე

R18 ასციტი

R23.0 ციანოზი

R23.1 სიფერმკრთალე

R23.2 ჰიპერემია (ალმური)

R23.3 სპონტანური ეკქიმოზები

R31 არასპეციფიური ჰემატურია

R32 შარდის შეუკავებლობა, დაუზუსტებელი

R33 შარდის შეკავება

R34 ანურია და ოლიგურია

R35 პოლიურია

R42 თავბრუსხვევა და მდგრადობის დარღვევა

R45.0 ნევროტულობა

R45.1 მოუსვენრობა და შფოთვა

R50.0 ცხელება

R51 თავის ტკივილი

R53 საერთო სისუსტე და დაღლა

R54 სიბერე

R55 სინკოპე [გულის წასვლა] და კოლაფსი

R56.8 დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

R57 შოკი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 • R57.0 კარდიოგენური შოკი
 • R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკი
 • R57.8 შოკის სხვა ფორმები
 • R57.9 შოკი, დაუზუსტებელი

R60 შეშუპება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 • R60.0 ადგილობრივი შეშუპება
 • R60.1 ზოგადი შეშუპება
 • R60.9 შეშუპება, დაუდგენელი

R64 კახექსია

R73.0 გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ტესტის გადახრა ნორმიდან

R93.1 გულისა და კორონარული სისხლძარღვების დიაგნოსტიური გამოკვლევებით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები

R96 უცნობი მიზეზით გამოწვეული უეცარი სიკვდილის სხვა სახეები

 • R96.0 მყისიერი სიკვდილი
 • R96.1 სიკვდილი, რომელიც დგება სიმპტომების გაჩენიდან არაუგვიანეს 24 სთ-სა, რომელსაც არა აქვს სხვა ახსნა

R98 სიკვდილი მოწმეების გარეშე

R99 სიკვდილის სხვა დაუზუსტებელი და არაზუსტად განსაზღვრული მიზეზები

სხვა მნიშვნელოვანი კოდები

Z95 გულისა და სისხლძარღვების იმპლანტანტებისა და ტრანსპლანტანტების არსებობა

 • Z95.0 გულის ხელოვნური რიტმის გენერატორის არსებობა
 • Z95.1 აორტოკორონარული შუნტის არსებობა
 • Z95.2 გულის სარქველის პროთეზის არსებობა
 • Z95.3 გულის ქსენოგენური სარქველის არსებობა
 • Z95.4 გულის სარქვლის სხვა შემცვლელის არსებობა
 • Z95.5 კორონარული ანგიოპლასტიური იმპლანტანტისა და ტრანსპლანტანტის არსებობა
 • Z95.8 სხვა კარდიო-ვასკულური იმპლანტანტებისა და ტრანსპლანტანტების არსებობა
 • Z95.9 კარდიო-ვასკულური იმპლანტანტისა და ტრანსპლანტანტის არსებობა, დაუზუსტებელი

O90.3 კარდიომიოპათია ლოგინობის ხანაში, რომელიც ართულებს ლოგინობის ხანას (Peripartum cardiomyopathy)

თანმხლები დაავადებები

E03.9 ჰიპოთირეოზი, დაუზუსტებელი

E05.9 თირეოტოქსიკოზი დაუზუსტებელი

E06.9 თიროიდიტი, დაუზუსტებელი

E10.8 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი გართულებებით

E10.9 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, გართულებების გარეშე

E11.8 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი გართულებებით

E11.9 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, გართულებების გარეშე

E66.9 სიმსუქნე, დაუზუსტებელი

E78.9 ლიპოპროტეინების მეტაბოლიზმის მოშლა, დაუზუსტებელი

E85.9 ამილოიდოზი

გულის ავადმყოფობები

I00-I02 მწვავე რევმატული ცხელება

I00 რევმატული ცხელება გულის დაზიანების მოხსენიების გარეშე

I01 რევმატიზული ცხელება გულის დაზიანებით

 • I01.0 მწვავე რევმატული პერიკარდიტი
 • I01.1 მწვავე რევმატული ენდოკარდიტი
 • I01.2 მწვავე რევმატული მიოკარდიტი
 • I01.8 გულის სხვა მწვავე რევმატული ავადმყოფობები
 • I01.9 გულის მწვავე რევმატული ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I02 რევმატული ქორეა

 • I02.0 რევმატული ქორეა გულის დაზიანებით
 • I02.9 რევმატული ქორეა გულის დაზიანების გარეშე

I05-I09 გულის ქრონიკული ავადმყოფობები

I05 მიტრალური სარქვლის რევმატული ავადმყოფობები

 • I05.0 მიტრალური სტენოზი
 • I05.1 რევმატული მიტრალური ნაკლოვანება
 • I05.2 მიტრალური სტენოზი უკმარისობით
 • I05.8 მიტრალური სარქვლის სხვა ავადმყოფობები
 • I05.9 მიტრალური სარქვლის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I06 აორტის სარქვლის რევმატული ავადმყოფობები

 • I06.0 აორტის რევმატული სტენოზი
 • I06.1 აორტის სარქვლის რევმატული უკმარისობა
 • I06.2 აორტის რევმატული სტენოზი უკმარისობით
 • I06.8 აორტის სარქვლის სხვა რევმატული ავადმყოფობები
 • I06.9 აორტის სარქვლის რევმატული ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I07 სამკარიანი სარქვლის რევმატული ავადმყოფობები

 • I07.0 სამკარიანი სარქვლის სტენოზი
 • I07.1 სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება
 • I07.2 სამკარიანი სარქვლის სტენოზი ნაკლოვანებით
 • I07.8 სამკარიანი სარქვლის სხვა ავადმყოფობები
 • I07.9 სამკარიანი სარქვლის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I08 რამდენიმე სარქვლის ერთდროული დაზიანება

 • I08.0 მიტრალური და აორტული სარქვლების ერთდროული დაზიანებები
 • I08.1 მიტრალური და სამკარიანი სარქვლების ერთდროული დაზიანება
 • I08.2 აორტული და სამკარიანი სარქვლების ერთდროული დაზიანება
 • I08.3 მიტრალური, აორტული და სამკარიანი სარქვლების კომბინირებული დაზიანება
 • I08.8 სარქვლების სხვა მრავლობითი დაზიანებები
 • I08.9 სარქვლების მრავლობითი დაზიანება, დაუზუსტებელი

I09 გულის სხვა რევმატული ავადმყოფობები

 • I09.0 რევმატული მიოკარდიტი
 • I09.1 ენდოკარდიუმის რევმატული ავადმყოფობები, სარქვლის დაზუსტების გარეშე
 • I09.2 ქრონიკული რევმატული პერიკარდიტი
 • I09.8 გულის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
 • I09.9 გულის რევმატული ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I10-I15 ჰიპერტენზიული ავადმყოფობები

I10 ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია

I11 გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა

 • I11.0 გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა გულის (შეგუბებითი) უკმარისობით
 • I11.9 გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა, გულის (შეგუბებითი) უკმარისობის გარეშე

I12 თირკმლების ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა

 • I12.0 თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა, თირკმლის უკმარისობით
 • I12.9 თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა, თირკმლის უკმარისობის გარეშე

I13 გულისა და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა

 • I13.0 გულის და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა, (შეგუბებითი) გულის უკმარისობით
 • I13.1 გულის და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა თირკმლის უკმარისობით
 • I13.2 გულის და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა გულის (შეგუბებითი) და თირკმლის უკმარისობით
 • I13.9 გულისა და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა დაუზუსტებელი

I15 მეორადი ჰიპერტენზია

 • I15.0 რენოვასკულური ჰიპერტენზია
 • I15.1 მეორადი ჰიპერტენზია, თირკმლის სხვა დაზიანებების გამო
 • I15.2 მეორადი ჰიპერტენზია, ენდოკრინული დარღვევების გამო
 • I15.8 სხვა მეორადი ჰიპერტენზია
 • I15.9 მეორადი ჰიპერტენზია, დაუზუსტებელი

I20-I25 გულის იშემიური ავადმყოფობა

I20 სტენოკარდია (გულის ანგინა)

 • I20.0 არასტაბილური სტენოკარდია
 • I20.1 სტენოკარდია დოკუმენტურად დადასტურებული სპაზმით
 • I20.8 სტენოკარდიის სხვა ფორმები
 • I20.9 სტენოკარდია, დაუზუსტებელი

I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

 • I21.0 მიოკარდიუმის წინა კედლის მწვავე, ტრანსმურული ინფარქტი
 • I21.1 მიოკარდიუმის ქვემო კედლის მწვავე ტრანსმურული ინფარქტი
 • I21.2 მიოკარდიუმის სხვა ლოკალიზაციის მწვავე ტრანსმურული ინფარქტი
 • I21.3 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით
 • I21.4 მიოკარდიუმის მწვავე სუბენდოკარდიული ინფარქტი
 • I21.9 მიოკარდიუმის მწვავე დაუზუსტებელი ინფარქტი

I22 მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი

 • I22.0 მიოკარდიუმის წინა კედლის განმეორებითი ინფარქტი
 • I22.1 მიოკარდიუმის ქვემო განმეორებითი ინფარქტი
 • I22.8 მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი სხვა დაზუსტებული ლოკალიზაციით
 • I22.9 მოიკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით

I23 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის შემდგომი ზოგიერთი გართულება

 • I23.0 ჰემოპერიკარდიუმი, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ადრეული თანმხლები გართულება
 • I23.1 წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის გართულება
 • I23.2 პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის გართულება
 • I23.3 გულის რუბტურა ჰემოპერიკარდიუმის გარეშე, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის თანმხლები გართულება
 • I23.4 ქორდის რუბტურა, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ადრეული გართულება
 • I23.5 დვრილოვანი კუნთის რუბტურა, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ადრეული გართულება
 • I23.6 წინაგულების, წინაგულის ყურის და პარკუჭების თრომბოზი, როგორც მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ადრეული გართულება
 • I23.8 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის სხვა ადრეული გართულებები

I24 გულის მწვავე იშემიური ავადმყოფობების სხვა ფორმები

 • I24.0 კორონარული თრომბოზი, რომელიც არ იწვევს მიოკარდიუმის ინფარქტს
 • I24.1 დრესლერის სინდრომი I24.8 გულის მწვავე იშემიური ავადმყოფობის სხვა ფორმები
 • I24.9 გულის მწვავე იშემიური ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I25 გულის ქრონიკული იშემიური ავადმყოფობა

 • I25.0 გულ-სისხლძარღვთა ათეროსკლეროზული ავადმყოფობა, აღწერილი ასეთი ფორმით
 • I25.1 გულის ათეროსკლეროზული ავადმყოფობა
 • I25.2 მიოკარდიუმის გადატანილი ძველი ინფარქტი
 • I25.3 გულის ანევრიზმა
 • I25.4 კორონარული არტერიის ანევრიზმა
 • I25.5 იშემიური კარდიომიოპათია
 • I25.6 მიოკარდიუმის უსიმპტომო იშემია
 • I25.8 გულის ქრონიკული იშემიური ავადმყოფობის სხვა ფორმები
 • I25.9 გულის ქრონიკული იშემიური ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I26-I28 ფილტვისმიერი გული და ფილტვის სისხლძარღვოვანი ავადმყოფობები

I26 ფილტვის ემბოლია

 • I26.0 ფილტვის არტერიის ემბოლია მწვავე ფილტვისმიერი გულის დროს
 • I26.9 ფილტვის არტერიის ემბოლია მწვავე ფილტვისმიერი გულის მინიშნების გარეშე

I27 გულ-ფილტვის უკმარისობის სხვა ფორმები

 • I27.0 ფილტვის პირველადი ჰიპერტენზია
 • I27.1 კიფოსკოლიოზით გამოწვეული გულის ავადმყოფობა
 • I27.2 სხვა მეორადი პულმონური ჰიპერტენზია
 • I27.8 გულ-ფილტვის უკმარისობის სხვა დაზუსტებული ფორმები
 • I27.9 გულ-ფილტვის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

I28 ფილტვების სისხლძარღვთა სხვა ავადმყოფობები

 • I28.0 ფილტვების სისხლძარღვთა არტერიულ-ვენური ფისტულა
 • I28.1 ფილტვის არტერიის ანევრიზმა
 • I28.8 ფილტვის სისხლძარღვთა სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
 • I28.9 ფილტვების სისხლძარღვთა ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I30-I32 პერიკარდიუმის დაავადებები

I30 მწვავე პერიკარდიტი

 • I30.0 მწვავე არასპეციფიური იდიოპათიური პერიკარდიტი
 • I30.1 ინფექციური პერიკარდიტი
 • I30.8 მწვავე პერიკარდიტის სხვა ფორმები
 • I30.9 მწვავე პერიკარდიტი, დაუზუსტებელი

I31 პერიკარდიუმის სხვა ავადმყოფობები

 • I31.0 ქრონიკული შეხორცებითი პერიკარდიტი
 • I31.1 ქრონიკული კონსტრიქციული პერიკარდიტი
 • I31.2 ჰემოპერიკადიუმი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში
 • I31.3 გამონაჟონი (არაანთებითი) პერიკარდიუმში
 • I31.8 პერიკარდიუმის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
 • I31.9 პერიკარდიუმის ავადმყოფობები, დაუზუსტებელი

I32* პერიკარდიტი, განვითარებული იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

 • I32.0* პერიკარდიტი იმ ბაქტერიული ავადმყოფობის დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I32.1* პერიკარდიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I32.8* პერიკარდიტი სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

I34-I37 გულის სარქვლოვანი აპარატის პათოლოგია

I34 მიტრალური სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

 • I34.0 მიტრალური (სარქვლის) ნაკლოვანება
 • I34.1 მიტრალური სარქვლის პროლაფსი
 • I34.2 მიტრალური სარქვლის არარევმატული სტენოზი
 • I34.8 მიტრალური სარქვლის სხვა არარევმატული დაზიანებები
 • I34.9 მიტრალური სარქვლის არარევმატული დაზიანებები, დაუზუსტებედი

I35 აორტის სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

 • I35.0 აორტის (სარქვლის) სტენოზი
 • I35.1 აორტის (სარქვლის) ნაკლოვანება
 • I35.2 აორტის (სარქვლის) სტენოზი ნაკლოვანებით
 • I35.8 აორტის სარქვლის სხვა დაზიანებები
 • I35.9 აორტის სარქვლის დაზიანებები, დაუზუსტებელი

I36 სამკარიანი სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

 • I36.0 სამკარიანი სარქვლის არარევმატული სტენოზი
 • I36.1 სამკარიანი სარქვლის არარევმატული ნაკლოვანება
 • I36.2 სამკარიანი (სარქვლის) არარევმატული სტენოზი ნაკლოვანებით
 • I36.8 სამკარიანი სარქვლის სხვა არარევმატული დაზიანებები
 • I36.9 სამკარიანი სარქვლის არარევმატული დაზიანებები, დაუზუსტებელი

I37 ფილტვის არტერიის სარქვლის დაზიანებები

 • I37.0 ფილტვის არტერიის სარქვლის სტენოზი
 • I37.1 ფილტვის არტერიის სარქვლის ნაკლოვანება
 • I37.2 ფილტვის არტერიის სარქვლის სტენოზი უკმარისობით
 • I37.8 ფილტვის არტერიის სარქვლის სხვა დაზიანებები
 • I37.9 ფილტვის არტერიის სარქვლის დაზიანება, დაუზუსტებელი

I33, I38-I41 ენდოკარდიუმის და მიოკარდიუმის პათოლოგიები

I33 მწვავე და ქვემწვავე ენდოკარდიტი

 • I33.0 მწვავე და ქვემწვავე ინფექციური ენდოკარდიტი
 • I33.9 მწვავე ენდოკარდიტი, დაუზუსტებელი

I38 ენდოკარდიტი, სარქველის დაზუსტების გარეშე

I39* ენდოკარდიტი და გულის სარქვლის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

 • I39.0* მიტრალური სარქვლის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I39.1* აორტის სარქვლის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I39.2* სამკარიანი სარქვლის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I39.3* ფილტვის არტერიის სარქვლის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I39.4* რამდენიმე სარქვლის ერთდროული დაზიანება, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I39.8* ენდოკარდიტი, როდესაც სარქველი დაუზუსტებელია, იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

I40 მწვავე მიოკარდიტი

 • I40.0 ინფექციური მიოკარდიტი
 • I40.1 იზოლირებული მიოკარდიტი
 • I40.8 მწვავე მიოკარდიტის სხვა ფორმები
 • I40.9 მწვავე მიოკარდიტი, დაუზუსტებელი

I41* მიოკარდიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

 • I41.0* მიოკარდიტი იმ ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I41.1* მიოკარდიტი იმ ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I41.2* მიოკარდიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I41.8* მიოკარდიტი სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

I42-I43 კარდიომიოპათიები

I42 კარდიომიოპათია

 • I42.0 დილატაციური კარდიომიოპათია
 • I42.1 ობსტრუქციული ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია
 • I42.2 სხვა ჰიპერტროფული კარდიომიოპათიები
 • I42.3 ენდომიოკარდიული (ეოზინოფილური) ავადმყოფობა
 • I42.4 ენდოკარდიული ფიბროელასტოზი
 • I42.5 სხვა რესტრიქციული კარდიომიოპათიები
 • I42.6 ალკოჰოლური კარდიომიოპათია
 • I42.7 კარდიომიოპათია, გამოწვეული მედიკამენტებით და სხვა გარეგანი ფაქტორებით
 • I42.8 სხვა კარდიომიოპათიები
 • I42.9 კარდიომიოპათია, დაუზუსტებელი

I43* კარდიომიოპათია იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

 • 43.0* კარდიომიოპათია იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I43.1* კარდიომიოპათია მეტაბოლური ავადმყოფობების დროს
 • I43.2* კარდიომიოპათია ალიმენტური (კვებითი) ავადმყოფობის დროს
 • I43.8* კარდიომიოპათია სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

I44-I49 არითმიები

I44 წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

 • I44.0 წინაგულ-პარკუჭოვანი ბლოკადა, პირველი ხარისხის
 • I44.1 წინაგულ-პარკუჭოვანი ბლოკადა, მეორე ხარისხის
 • I44.2 წინაგულ-პარკუჭოვანი ბლოკადა სრული
 • I44.3 სხვა და დაუზუსტებელი წინაგულ-პარკუჭოვანი ბლოკადა
 • I44.4 ჰისის კონის მარცხენა ფეხის წინა ტოტის ბლოკადა
 • I44.5 ჰისის კონის მარცხენა ფეხის უკანა ტოტის ბლოკადა
 • I44.6 ჰისის კონის სხვა და დაუზუსტებელი ბლოკადები
 • I44.7 ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა, დაუზუსტებელი

I45 გამტარობის სხვა დარღვევები

 • I45.0 ჰისისკონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა
 • I45.1 ჰისისკონის მარჯვენა ფეხის სხვა და დაუზუსტებელი ბლოკადა
 • I45.2 ბიფასციკულარული
 • I45.3 ტრიფასციკულარული
 • I45.4 არასპეციფიური პარკუჭშიდა ბლოკადა
 • I45.5 გულის სხვა დაზუსტებული ბლოკადა
 • I45.6 ნაადრევი აგზნების სინდრომი
 • I45.8 გამტარობის სხვა დაზუსტებული დარღვევები (LQTS)
 • I45.9 გამტარობის დარღვევები, დაუზუსტებელი

I46 გულის გაჩერება

 • I46.0 გულის გაჩერება მისი მოქმედების წარმატებული აღდგენით
 • I46.1 უეცარი კარდიული სიკვდილი, აღწერილი ასეთი ფორმით
 • I46.9 გულის გაჩერება, დაუზუსტებელი

I47 პაროქსიზმული ტაქიკარდია

 • I47.0 პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია აგზნების უკუქცევით
 • I47.1 პარკუჭზედა ტაქიკარდია
 • I47.2 პარკუჭოვანი ტაქიკარდია
 • I47.9 პაროქსიზმული ტაქიკარდია, დაუზუსტებელი

I48 წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

I49 გულის რითმის სხვა დარღვევები

 • I49.0 პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა
 • I49.1 წინაგულების ნაადრევი დეპოლარიზაცია
 • I49.2 წინაგულ-პარკუჭოვანი შესართავის ადრეული დეპოლარიზაცია
 • I49.3 პარკუჭების ადრეული დეპოლარიზაცია
 • I49.4 სხვა და დაუდგენელი ნაადრევი დეპოლარიზაცია
 • I49.5 სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი
 • I49.8 გულუს რითმის სხვა დაზუსტებული დარღვევები (brugada syndrome)
 • I49.9 გულის რითმის დარღვევა, დაუზუსტებელი

I50-I51 გულის უკმარისობა

I50 გულის უკმარისობა

 • I50.0 გულის შეგუბებითი უკმარისობა
 • I50.1 მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა
 • I50.9 გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

I51 გულის ავადმყოფობათა გართულებები და დაუზუსტებელი მდგომარეობები

 • I51.0 გულის ძგიდის დეფექტი, შეძენილი
 • I51.1 ქორდის რუბტურა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
 • I51.2 დვრილოვანი კუნთის გაგლეჯა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
 • I51.3 ინტრაკარდიული თრომბოზი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
 • I51.4 მიოკარდიტი, დაუზუსტებელი
 • I51.5 მიოკარდიუმის დეგენერაცია (დისტროფია)
 • I51.6 გულ-სისხლძარღვთა ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი
 • I51.7 კარდიომეგალია
 • I51.8 გულის სხვა არაზუსტად განსაზღვრული მდგომარეობები
 • I51.9 გულის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

I52 გულის სხვა დაზიანებები

I52* გულის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

 • I52.0* გულის სხვა დაზიანებები იმ ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I52.1* გულის სხვა დაზიანებები ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 • I52.8* გულის სხვა დაზიანებები სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

საიტის თემატიკიდან გამომდინარე, ყურადღება გამახვილებულია არითმიებისა და  გულის დაავადებების ICD კოდებზე.