0%

10 შემთხვევითი ეკგ

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

76 წლის ასიმპტომური მამაკაცი

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

67 წლის მამაკაცი გულისფრიალით

Your score is

The average score is 33%

0%