0%

5 შემთხვევითი ეკგ

1 / 5

30 წლის ასიმპტომური მამაკაცი

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Your score is

The average score is 27%

0%